Voortgang

8 juli 2022 We horen al tijden niets meer van “de investeerders ondanks toezeggingen tot het organiseren van een “workshop”

Dus we besluiten te vragen om een datum
De vervolgbijeenkomst op de informatieavond van 4 april is telkens vooruitgeschoven terwijl wij geacht worden een embargo te respecteren. Dit terwijl ons uit diverse groeperingen en organisaties bevestigingen komen dat de investeerders volop presentaties geven over hun plannen.

Dag investeerder, (voornaam verwijderd)

Half mei schreef je ons een mail met daarin de bevestiging van ontvangst van
Onze mail waarin wij regeren op het door jullie toegezonden verslag.

Je geeft daarin aan dat er vervolgoverleg plaats zal vinden.

Onlangs hebben we gesproken op de inloopavond van de gemeente.

Je hebt toen opnieuw aangegeven dat binnenkort vervolgoverleg plaats zou vinden.

Heb je al een datum in gedachten?

Met vriendelijke groet,

Romano van der Meijden