Voortgang

9 mei 2022 Definitieve en formele reactie van de KCR-Werkgroep

Definitieve en formele reactie van de KCR-Werkgroep op de verslaglegging over de presentatie “Omgevingsdialoog gebiedsontwikkeling Land van Kien
We geven onze adviezen en delen onze zorgen tav zogenaamde “fase 1” en maken duidelijk dat we absoluut tegen “fase 2” zijn.

Beste investeerders,

Allereerst willen wij jullie hartelijk bedanken voor de uitnodiging voor jullie presentatie, voor de presentatie zelf en ook voor het door jullie opgestelde verslag.

We hebben jullie verslag met veel interesse gelezen en gezamenlijk besproken.
Van onze kant heeft dat geleid tot een aantal opmerkingen en vragen. We leggen die in de bijlage graag aan jullie voor.

Hartelijke groet,

Romano van der Meijden
Peter van Esch
Richard de Visser

 

Geachte initiatiefnemers van gebiedsontwikkeling Land van Kien,

Uitnodiging en presentatie;
Wij willen jullie bedanken voor de uitnodiging en presentatie om geïnformeerd te worden over de plannen rondom de hoeve.
De titel van jullie verslag wekt de indruk dat het om een omgevingsdialoog zou hebben gegaan, wat niet als zodanig door jullie aangegeven was, want we zijn telefonisch uitgenodigd voor een bespreking en daarmee was het voor ons dan ook een informatieavond en zeker (nog) geen omgevingsdialoog.
Een omgevingsdialoog heeft, zoals jullie wellicht weten, een meer formele status.
Bij de aanvang van de informatieavond is gevraagd om opmerkingen en vragen te stellen, wat wij ook gedaan hebben; die zien we echter niet terug, en daarom herkennen wij ons niet in de inhoud en strekking van het aan ons toegezonden verslag.
Uit de reactie van Rinus van der Heijden (Landschapspark Kienehoef) blijkt dat wij niet de enigen zijn die dat zo beleefd hebben.

1 van de 4 investeerders en Romano van der Meijden hebben inmiddels telefonisch contact gehad over hoe we de verslaglegging inzake de planontwikkeling “het Land van Kien” in de toekomst moeten structureren en “fiatteren”
Zij waren beiden van mening dat dit belangrijk is, mede omdat er is aangegeven dat er in de loop van de planontwikkeling nog een aantal vergaderingen gehouden worden.
In de tussentijd hebben we de presentatie besproken met onze achterban, en daardoor de tijd gehad de door ons reeds mondeling geplaatste kanttekeningen concreter te formuleren, en in de context van doelen en toezeggingen, die in de presentatie staan, te becommentariëren. We koppelen naar jullie terug hier onder de titel ‘fase1’ en ‘fase 2’, zoals die door jullie benoemd zijn.

KCR WERKGROEP 2
Fase 1
Ziet er geweldig uit; heeft een warme en landelijke uitstraling.

Logistieke structuur werpt vragen op

De opzet van de herinrichting om rond de hoeve 35 á 50 wooneenheden te realiseren, brengt een parkeernorm met zich mee van ongeveer 75 voertuigen; deze moeten dan worden geparkeerd op de parkeerplaats, samen met de voertuigen van de te verwachten bezoekers t.b.v. de hoeve. De geplande parkeerplaats blijkt hiervoor te klein, met gevolg dat er (te) veel verkeersbewegingen en overlast in de omgeving ontstaat.
Het aantal (extra) woningen rondom de hoeve en de recreatieplannen (waarmee bezoekers getrokken zullen worden) brengt extra verkeersbewegingen met zich mee, waarop de toevoerwegen niet berekend zijn.
De weg Kinderbos is niet geschikt om veel extra verkeer te verwerken en valt vanwege de beperkte breed