Voortgang

Het antwoord van de gemeente dd 2 juni 2020

Hallo ,

Ik belde je inderdaad vorige week op om aan te geven hoe wij de brieven willen behandelen.

Brief 1: brief van 3 maart gericht aan wethouder 

In deze brief stellen jullie een aantal inhoudelijke vragen over beleid op wonen en de ontwikkeling van het KCR-gebied op vlak van woningbouw.

Hiervoor willen wij een gesprek organiseren tussen jullie (initiatiefnemers) en de wethouder.

Daar krijgen jullie binnenkort een uitnodiging voor.

Bij dit gesprek is in ieder geval mijn collega aanwezig en ik.

Brief 2: brief van 4 maart gericht aan de gemeenteraad  

Zoals door de griffie doorgegeven, heeft de gemeenteraad besloten om de beantwoording van deze brief aan het college van B&W over te laten.

In deze brief gaan jullie in op de adviezen die jullie hebben opgenomen in het rapport over gebiedsvisie.

Enkele van deze adviezen zijn opnieuw gericht op de ontwikkeling van KCR-gebied op vlak van woningbouw. Het lijkt ons goed om onze reactie hierop mee te nemen in het gesprek met wethouder.

De andere adviezen zijn sterk afhankelijk van de uitwerking van omgevingsvisie en straks het omgevingsplan. Ik heb aangegeven dat wij jullie, indien gewenst, weer een keer kunnen bijpraten over waar we nu staan m.b.t. tot het opstellen van de omgevingsvisie. En de wijze waarop jullie, en alle andere inwoners van Meierijstad, hierbij kunnen participeren.

Jij hebt aangegeven dat jij eerst het gesprek wilt afwachten met wethouder voordat er weer een gesprek komt over het proces om te komen tot een omgevingsvisie.

Mochten jullie toch  nog behoefte hebben aan dit gesprek. Dan kan dat altijd ingepland worden.

Hopelijk is het zo duidelijk. Neem anders gerust contact met mij op.