Voortgang

Onze reactie op verslag van gesprek met wethouder dd 1 september 2020

Op 19 augustus ontvingen de Initiatiefnemers het verslag van het gesprek dat 29 juni met de wethouder was gevoerd. Hierin was ook hun verzoek aan de gemeente opgenomen, de Werkgroep te betrekken bij belangrijke ontwikkelingen die de gemeente in het KCR-gebied wilde initiëren. Hieraan zagen zij graag toegevoegd, dat in deze ontwikkelingen de KCR-gebiedsvisie gewogen zou worden.

Zie onderstaande mail:

Reactie op concept MER (milieu effect rapportage) dd 1 december 2020

Afgelopen jaar heeft een werkgroep binnen de Gemeente Meierijstad gewerkt aan de voorbereiding van de Omgevingsvisie, zoals voorgeschreven door de Omgevingswet die in 2023 van kracht wordt.
De gemeentelijke Omgevingsvisie vormt, voor zowel de gemeente zelf, als voor elke ondernemer of particulier, het kader waaraan nieuwe plannen en initiatieven moeten voldoen. Die worden doorgemeten op het effect dat ze hebben op de rest van de gemeentelijke omgeving, op het gezamenlijk leefmilieu. Dat levert een Milieu-Effect-Rapportage op (MER).
In 2020 heeft een gemeentelijke werkgroep – ter voorbereiding op het van kracht worden van de Omgevingswet in 2023 – een concept-MER opgesteld. Dit concept is aan de Initiatiefnemers toegestuurd, die hier schriftelijk op hebben gereageerd (5 pagina’s). Samengevat adviseerden de Initiatiefnemers:

 • Werk de concept-omgevingsvisie verder uit, samen met stakeholders.
 • Vertaal de concept-omgevingsvisie naar enkele varianten, met een geografische verbeelding op hoofdlijnen.
 • Ontwikkel een beoordelingsmethode die ook de samenhang beoordeelt.
 • Zorg dat er heldere (bestuurlijke) keuzes te maken zijn en bepaal de voorkeursvariant.
 • Integreer de thema’s sociale cohesie en eenzaamheid in de aanpak.
 • Beantwoord de vragen zoals Floris Alkemade die stelt:
  • Ons hele economische systeem is gericht op accumulatie en groei, en ten koste van alles.
   Vraag: “Willen we ons beleid richten op accumulatie en groei ?”
  • Verlichting en Industriële Revolutie hebben in onze tijd uiteindelijk geleid tot bestrijding en onderwerpen van de natuur aan winstgroei en het belang van de vrije markt.
   Vraag: “Hoe gaan we binnen Meierijstad met de vrije markt versus de natuur?”
  • In Nederland consumeren we ruim 8 hectaren open ruimte per dag voor onze woningen, wegen en opslagloodsen. Dat gaat ten koste van historisch gegroeide landschappen en een steeds kwetsbaarder buitengebied, ten koste van de kwaliteit van leven.
   Vraag: “Hoe gaan we binnen Meierijstad om met deze consumptie van open ruimte?”

Onderstaand de betreffende brief:

Reactie van Werkgroep KCR (Kinderbos , Cathalijne en Rijsingen)
Datum 1 december 2020

Inleiding
Bij deze willen wij reageren op de concept documenten met betrekking tot de MER, die ons toegezonden zijn.
Allereerst willen wij jullie hiervoor bedanken !
Een knap stukje werk wat ons een indruk geeft van wat er in de maak is.
Wij realiseren ons dat het nog vingeroefeningen zijn, maar tegelijkertijd zijn het ook documenten die aanzetten/uitnodigen tot reageren.
Wij willen onze waardering en dank uitspreken voor het ter beschikking stellen van deze documenten !
Wij starten onze reactie met een samenvatting van de belangrijkste actiepunten die in deze reactie toegelicht worden.
Samenvatting/advies:

 • Werk de concept-omgevingsvisie verder uit, samen met stakeholders
 • Vertaal de co