Voortgang

Open brief naar de gemeente dd 12 augustus 2020 namens buurtvereniging samen-buurt

beste buurtgenoten,

in aansluiting op eerder verzoek om reacties over de door de gemeente op te stellen natuur- en landschapvisie hierbij de brief zoals die naar de gemeente gegaan is. De mening van de bewoners van 6 adressen zijn er in verwerkt.

Met dank.

Groet:

Marcel en Frans

SAMEN-BUURT

Kinderbos, Bachstraat e.o.

                   

Sint-Oedenrode 12 augustus 2020

Aan de gemeente Meierijstad                                                                                                                                                    Afdeling Natuur- en Landschapsvisie

Betreft:

“Denk mee bij het maken van de natuur- en landschapsvisie”; Een bijdrage van bewoners van de ‘Samenbuurt’ buurtschap van ca 25 adressen in verscheidene straten in de wijk Kinderbos, grenzend aan buitengebied, in de plaats Sint-Oedenrode.

In reactie op de uitnodiging van de gemeente Meierijstad om middels een enquête mee te denken over hoe de natuur en het landschap in Meierijstad verder ontwikkeld dient te worden hebben een aantal van de bewoners van Samenbuurt afzonderlijk gereageerd door het invullen van de gemeentelijke enquête. Ook is er contact geweest met Jan den Otter met de vraag of het mogelijk is om als bewonersgroep ‘Samen-Buurt’ in zijn geheel te kunnen reageren, wat positief werd beantwoord. Daarbij werd vermeld dat we dat ook in de vorm van een brief konden doen. Bij deze.

Een inventarisatie van veelal gelijkluidende meningen onder onze buurtbewoners heeft het volgende opgeleverd:

Uitgangspunten:

  1. Een van de speerpunten in het landelijke beleid van onze huidige regering aangaande de natuur in relatie tot landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijven is dat ondernemers/boeren in deze sectoren die hun bedrijf willen beëindigen, in aanmerking kunnen komen voor medewerking van de overheid. Uitgangspunt daarbij is het ruilen van ‘groen voor groen’ (agrarisch bedrijf voor natuur), dit met het doel de stikstof problematiek te helpen oplossen. Zeker daar waar agrarische bedrijven grenzen aan bebouwde kommen van steden en dorpen is het stimuleren van behoud van of het terugwinnen van natuur van belang. Wij omarmen dit uitgangspunt, met name voor het gebied van Hoeve Arbeidslust aan het Kinderbos en (ruimer gezien) in de groene zone tussen Sint-Oedenrode en Olland, zowel ten noorden als ten zuiden van de Ollandse weg. Dit gebied is voor de vele honderden bewoners van de wijk Kinderbos/Cathalijne/Rijsingen een dagelijks wandel- en natuurgebied, met veel zandpaden en een uitgebreide flora en fauna met echt Brabantse planologische/cultureel-historisch en natuurlijke  grote waarden. Dit gebied is dire