Voortgang

Parkgebied Kiene Kienehoef (met referentie aan ons gebied en de inpassing van ons rapport) 19-01-2021

Wij werden op 19-01-2021 door de gemeente geinformeerd over de visie mbt het parkgebied Kienehoef.
Het westelijk deel van het KCR gebied wordt hierin duidelijk gedefinieerd.

Verder staat het volgende in de hoofdnota omgevingsvisie over het gebied Kienehoef.

Parkgebied Kienehoef

Het parkgebied Kienehoef strekt zich uit noordwestelijk van de kern Sint-Oedenrode. In het noorden van het dorp vormt het recreatiebedrijf De Helden van Kien een groen-blauwe wig in de bebouwingsstructuur. Even verderop aan de Bremhorst zijn er sportvoorzieningen en ten westen van de Zwembadweg ligt een camping. Onderin het parkgebied, ten westen van de kern Sint-Oedenrode, bevindt zich het landgoed van de monumentale Hoeve Arbeidslust. Uit de gebiedsvisie van bewoners van Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen maken we op dat het parkgebied geliefd is voor wandelingen. Voor het parkgebied Kienehoef stellen we landschappelijke en recreatieve waarden voorop. Wij voorzien hier geen grootschalige woningbouw of een uitbreiding van buitensportaccommodaties zoals sportvelden, tennisbanen en rijbakken. Camping De Kienehoef kan zijn recreatieve voorzieningen verbeteren binnen het huidige terrein en op de vijver aan de Vliegden – Stekelbrem, wanneer ook het landschap daarbij versterkt wordt. Bij de horeca van De Helden van Kien zien wij geen gelegenheid voor een hotel of voor andere verstedelijking van het terrein.

Bij de Hoeve Arbeidslust spelen ook de genoemde landschappelijke en recreatieve waarden, maar hier worden die waarden aangescherpt in termen van cultuurhistorie, waterbeheer en biodiversiteit. Dat geldt voor de gebouwen en het erf van Hoeve Arbeidslust en voor enkele lanen en een boomgaard. We benoemen enkele basale voorwaarden voor welke ontwikkeling dan ook in het parkgebied:

  • de landschappelijke samenhang wordt verbeterd van het gebied zelf en in zijn relatie met de aangrenzende woonbuurten opdat het cultuurhistorische landschap en de gelegenheid voor een ommetje vanuit Sint-Oedenrode worden behouden en beter worden beleefd;
  • de structuur van lanen met een bomenrij en soms onverharde weg wordt behouden;
  • de gelegenheid voor het vasthouden van water in het gebied en de kansen voor flora en fauna worden verbeterd.

Binnen dit kader is ontwikkeling voorstelbaar. Denk aan ontmoeten en recreatie, inclusief horeca, mogelijk met verblijf, maar geen feest- of nachtcafé of discotheek. Ook beperkte en ingepaste woningbouw in het parkgebied is voorstelbaar, mits het woningbouwprogramma daar gelegenheid voor biedt. Dan hebben de genoemde basale voorwaarden consequenties voor verkaveling en dichtheid van eventuele woningbouw.