Voortgang

1 December 2022 Verslaglegging inloopavond/buurtdialoog Zwembadweg/Koningsvaren dd.01 november 2022. Sessie 1 + 2 + reactieformulieren buurtdialoog

Inloopavond/buurtdialoog woningbouwontwikkeling Zwembadweg-Koningsvaren
Sint-Oedenrode op 1 november 2022
Verslaglegging van gestelde vragen en de op die vragen antwoorden.

1e  sessie

Iedereen wordt welkom geheten op deze inloopavond betreft nieuwbouw ontwikkeling Koningsvaren/Zwembadweg in Sint-Oedenrode.

Deze avond is bedoeld om u te informeren over de plannen die tot nu toe bedacht zijn. U kunt uw gedachten/mening of suggesties tijdens deze avond aan ons kenbaar maken en u kunt vragen stellen. Daarbij heeft u ook van het reactieformulier gebruik kunnen maken tijdens deze sessie.
Presentatie wordt getoond met daarin een regiekaart, woningbouwprogramma, (bestaande) groenstructuren en de verkeersstructuur.
Ruimte voor waterberging/flora en fauna.

Gestelde vragen tijdens deze avond

 • Gaat er energieneutraal gebouwd worden?
  • Er wordt volgens het bouwbesluit gebouwd; dit betekent in ieder geval aardgasvrij en energiezuinig.
 • Krijgt men de presentatie toegestuurd?
  • Jazeker, er wordt benadrukt dat de getoonde tekeningen een concept zijn, met sfeerbeelden en impressies. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden en deze staan nog niet vast. De bedoeling is om de woningen optimaal in het grondgebied te krijgen.
 • Woningbouwprobleem jongeren en ouderen, hoe is hier in dit plan op ingesprongen?
  • In dit plan worden ongeveer tussen de 100/110 woningen gerealiseerd met diverse woningtypes en een gemêleerd aanbod (zie presentatie)
 • Wilt u uitleggen wat de kleuren inhouden van dia 5, en welke woningen komen waar?
  • Er is een diverse mix aan woningtypes, sociale huur/koop enz. Het idee is een gestapeld programma/bouw met 3 lagen hoog (bruine kleur), gesitueerd evenwijdig aan de Koningsvaren. Langs de zwembadweg, gemengde bouw, vrijstaand en 2 onder 1 kap Noordkant: Bruin zijn vrije kavels – Geel: rijwoningen – Roze: rug aan rug woningen.
   Linksonder in het plan (bruine kleur); komen waarschijnlijk de vrijstaande woningen. Wat we nu laten zien, is een concept. Waar precies welke woningen komen, wordt nog geoptimaliseerd, dat staat nu nog niet vast.
 • Wat is de max. hoogte?
  • 3 bouwlagen: zou ongeveer 9 meter zijn.

Ontsluiting;

 • Komt er een ontsluiting naar de Koningsvaren?
  • Er komt geen ontsluiting voor autoverkeer naar de Koningsvaren, wel voor voetgangers en (brom-)fietsers.
 • Krijgt de Zwembadweg 2 ontsluitingen?
  • Vanaf de Zwembadweg heb je 2 mogelijkheden om met de auto de wijk in te gaan: aan de noordkant met een lus naar de zuidkant (aangetakt op de Z