Voortgang

Woningbouw in Meierijstad

Op 12 november heeft Gemeente Meierijstad een Beeldvormende Avond georganiseerd over woningbouw. Dit was met name naar aanleiding van de prognose van de bevolkingsgroei die de Provincie in oktober had uitgebracht.
Op grond van die prognose bleek, dat er aanzienlijk méér huizen gebouwd moeten worden, dan er aanvankelijk gepland stonden.

ONTWIKKELING WONMINGVOORRAAD

 • Nota ‘Woonvisie’ (juli 2018):
  woonbehoefte: 2018-2028 =            3.940. In 2018-2019 ruim 1.000 gerealiseerd
 • Opgave:             2020-2030 = ruim 4.500 woningen, incl. verstedelijkingsopgave van 900 extra woningen in Veghel (uitgangspunt Woonvisie)
 • Prognose:          2030-2040 = ruim 2.100+ woningen extra nodig
  ruim 6.600 woningen
 • In huidige bouwplannen:                   4.100 woningen (in diverse stadia/hardheid)
 • Prognose 2040-2050 voor Gemeente Meierijstad is lichte groei aannemelijk.

Prognose voor 2040-2050 voor Meierijstad: een lichte groei wordt aannemelijk geacht.

Uitgangspunten in de bestaande beleidsnota ‘Woonvisie’ (juli, 2018):

 • Minstens 25% sociale huurwoningen in elk bouwplan.
 • Woningbehoefte evenredig aan alle kernen toekennen op basis van de woningvoorraad die er op 1 januari 2018 in iedere kern was.
 • Procentuele verdeling van woningen per kern in diverse segmenten/prijsklassen.
 • Prioriteit aan inbreidingsplannen boven uitbreidingsplannen.

Conclusie van de Gemeente: het is niet overal mogelijk binnen de uitgangspunten, zoals die in de nota ‘Woonvisie’ staan, de vereiste 2.100 extra te bouwen woningen re realiseren.

Er is daarom een keuze gemaakt:

 1. De woningen uit oude prognoses (nota ‘Woonvisie’), worden voornamelijk via inbreiding gerealiseerd, en evenredig verdeeld over de diverse kernen);
 2. De extra te bouwen woningen (nieuwe prognose) worden vooral gerealiseerd via een aantal uitbreidingsplannen, verdeeld over de diverse kernen.