Wat is het KCR Gebied?

Het KCR gebied ligt ten noordwesten van Sint-Oedenrode en omvat onder meer de woonwijken Kinderbos, Cathalijne en de Buurtschap Rijsingen.

Aan de zuidkant van het gebied ligt het Dommeldal, een beschermd natuurgebied – de rivier de Dommel vormt de zuidgrens van het gebied. Ten westen van de wijk Kinderbos ligt de Schijndelse Heide, een voormalig heidegebied, dat vanaf eind 18de eeuw tot halverwege de 20ste eeuw geleidelijk is ontgonnen. Deze heideontginning is in de aanwezige vegetatie en de diverse zandpaden en lanen nog duidelijk herkenbaar.

Een bijzonder element in dit gebied is de Hoeve Arbeidslust, waarvan de oorsprong teruggaat tot het eind van de 18de eeuw, toen Jacob Kien (1700 – 1803) er een hoeve met buitenverblijf bouwde. De huidige Hoeve met een aantal van de bijbehorende gebouwen is aangewezen als rijksmonument.

Wat is KCR GEBIEDSVISIE?

De KCR gebiedsvisie Biedt een concreet en realistisch ontwikkelingsperspectief voor de inrichting van de woonwijken Kinderbos en Cathalijne, en de Buurtschap Rijsingen in Sint-Oedenrode voor de komende 10 tot 20 jaar.

Is gebaseerd op objectief feitenmateriaal, zoals: beleidsnota’s van de Gemeente Meierijstad, Provinciale nota’s, cijfers van het CBS, gegevens van Waterschap De Dommel en woningcorporatie Woonmeij, enz..

Geeft een inventarisatie van de belangrijkste kenmerken van onze woonomgeving: Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen.

Is ontwikkeld door een Werkgroep, bestaande uit 10 personen. Van hen wonen er 5 in Kinderbos, 2 in Cathalijne en 3 in Rijsingen. Van hen hebben er 2 een onderneming en 4 van hen gronden in het KCR-gebied. In de Werkgroep waren hiermee verschillende belanghebbenden/stakeholders vertegenwoordigd.

Is tot stand gekomen in samenspraak met bewoners, bedrijfs- en grondeigenaren, medewerkers van Gemeente Meierijstad, woningcorporatie Woonmeij, en Waterschap De Dommel, en bestuursleden van Wijkraad Kienehoef-Cathalijne-Kinderbos. Hiertoe zijn 5 informatieavonden en 2 discussieavonden georganiseerd.

Is een visie van en voor de mensen die bij het KCR gebied betrokken zijn en breed gedragen wordt.

Staat beschreven in een rapport, dat op 20 februari 2020 aan de Gemeente Meierijstad is aangeboden.