Voortgang

8 september 2021 Nieuwe ontwikkeling rond Hoeve Arbeidslust

De eerste tekenen dat er – mogelijk – wat stond te gebeuren, waren op de akker tussen Kinderbos en de oprijlaan naar Hoeve Arbeidslust in het afgelopen voorjaar al zichtbaar: teelt van diverse gewassen, zelfs een kip-caravan en enkele varkens: een initiatief van Roel Jansen. Maar in de eerste week van september viel het dan in DeMooiRooiKrant te lezen: Hoeve Arbeidslust is, mèt de bijbehorende gronden, in handen gekomen van (…). Bedoeling is de hoeve met de landerijen (24 ha.) die er deel van uit maken, te exploiteren. Al zijn er nog geen vastomlijnde plannen, zal, wat er gaat gebeuren, in nauwe relatie staan met het park Kienehoef.

De Hoeve Arbeidslust vormt één van de kernelementen in het KCR-gebied, naast het Dommeldal en het park. Met de aankoop van de Hoeve is een wezenlijke stap gezet richting behoud en verdere versterking van het landschappelijk karakter van dit deel van Sint-Oedenrode.

De KCR-gebiedsvisie, die de Werkgroep, in directe samenspraak met de bewoners en de bedrijfs- en grondeigenaren in 2019/2020 ontwikkelde, is hiermee meer en meer werkelijkheid aan het worden.